cách dùng linh chi đúng

Cách sử dụng linh chi đúng cách

Cách sử dụng linh chi đúng cách Cách sử dụng linh chi đúng cách

1/  Thái tai nấm thành những lát mỏng 2/  Dùng 50g nấm, 5-6 quả táo tàu, 5 nhánh cảm thảo cho vào ấm sắc (có thể sử dụng ấm sắc điện bằng sứ) với tỷ lệ nước cho 3 lần sắc là: lần một 2 lít, lần hai 1.5 lít, lần ba 1.2 lít. Mỗi lần ...